Analysera ditt vatten

Kretslopp och vatten har ett laboratorium som kan analysera ditt vatten.

Laboratoriet utför de flesta typer av vattenanalyser. Analyserna är ackrediterade - godkända - av Swedac som är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder.

För privatpersoner

Vi erbjuder följande tjänster:

För företag och kommuner

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Recipientundersökningar, provtagning och analys
  • Dricksvattenanalys, de flesta analyser samt ett antal analyser för optimering av driftprocesser
  • Avloppsvattenanalys, utsläppskontroll
  • Industrier, utsläppskontroll

Specialiteter

Vi erbjuder följande analyser:

  • Metaller. Mycket låga analysgränser med ICP-MS. Avloppsprover uppsluts med mikrovågsugnteknik.
  • Lättflyktiga organiska ämnen. GC-MS-analys av till exempel lukt- och smakämnen (utanför ackrediteringen).
  • Närsalter i recipienter i låga halter med Ecoanalyzer.
  • Mikrobiologiska analyser i recipientvatten, dricks- och avloppsvatten.
  • Partikelräkning med flödescytometer (utanför ackrediteringen) för att ge storleksfördelning och särskiljning av inerta respektive växtpartiklar (autofluorescerande - alger).