Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det föreskrifter för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet - reglerna gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Här kan du tydligt se gränserna för våra vattenskyddsområden. Om du bor, vistas eller har en verksamhet i området är du skyldig att följa föreskrifterna (reglerna) för vad som är tillåtet i området.