Så köper Göteborgs Stad

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till Stadens verksamheter. Vi följer utvecklingen av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.

Göteborgs Stad köpte totalt sett in 46 procent ekologisk mat på ramavtal under första halvåret 2018. Målet 2018 för mandatperioden är 50 procent. Successivt fasas konventionell mat ut till förmån för ekologisk mat i det upphandlade sortimentet.