Grundskola och grundsärskola

Alla barn och unga i Göteborg har rätt att gå i skolan. I grundskolan ger vi våra elever kunskap och förmåga att påverka både samhället och sin egen framtid. Här hittar du information om hur skolan fungerar och vilket stöd vi erbjuder dig som elev eller vårdnadshavare.

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Höstlov är vecka 44 och sportlov vecka 7. Påsklovet är också gemensamt för alla skolor. Men vilken vecka det är kan variera, beroende på om det ligger före eller efter påsk. Välj den stadsdel som skolan tillhör för att se just din skolas tider.

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Om du vill prata med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val till gymnasiet kan antingen prata med vägledaren på din skola eller på Vägledningscentrum.

Kulturskolan är frivillig undervisning i musik, sång och andra estetiska ämnen för barn efter skoltid. Här hittar du ansökan och all information om kulturskolan.

På sidor under Företagare får du information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola och vilka regler som gäller. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.