Ansök till förskoleklass

Om ditt barn fyller sex år under 2019 ska du ansöka om en plats i förskoleklass för hösten 2019. Det är obligatoriskt för alla sexåringar att gå i förskoleklass, men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan ansöka på webben under perioden 15 november-15 januari eller via blankett.

Information och regler

Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk.

Alla barn är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Det är därför viktigt att du även gör ett andrahands- och tredjehandsval.

Det är viktigt att ni skickar in ansökan under ansökningsperioden. Om ansökan kommer in för sent eller inte skickas in alls kommer grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad att placera barnet i en skola i närområdet.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Här kan du ansöka. Sista ansökningsdag är 15 januari.

Ansök till förskoleklass

Ansök via blankett

Du kan också söka via blankett.

Blankett välja förskoleklass i kommunal grundskola

(Spara ner blanketten på datorn och använd Acrobat Reader för att fylla i blanketten på datorn).

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta medborgarkontoret i din stadsdel eller grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60.

Fristående skolor

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Om du flyttar

Om du flyttar inom Göteborgs Stad har ditt barn rätt att gå kvar på sin nuvarande skola. Vill du byta skola ansöker du om ett skolbyte.

Om du flyttar till Göteborgs Stad ska du fylla i blanketten för att välja förskoleklass i kommunal grundskola. Om du ansöker om en skolplacering innan ditt barn blivit folkbokförd på den nya adressen behöver du styrka din blivande adress. Detta gör du till exempel genom att bifoga en kopia på ett bostadskontrakt med din ansökan.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl och du begär det kan Göteborgs Stad besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Särskilda skäl kan vara att barnet har en utvecklingsstörning, funktionsnedsättning eller sjukdom, att barnet har fötts sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare, att barnet har tillbringat kort tid i Sverige eller att barnet har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna.

Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt för ditt barn fyller du i blanketten nedan. I ansökan måste du förklara varför du ansöker om uppskjuten skolplikt och skicka med dokumentation som styrker detta. Det är inte säkert att din ansökan om uppskjuten skolplikt godkänns. Därför är det viktigt att du också skickar in en ansökan till förskoleklass.

Blankett ansökan om uppskjuten skolplikt (ladda ner och fyll i)

Detta händer efter att du sökt skola

När ansökningsperioden är slut börjar grundskoleförvaltningen antagningsarbetet. Det är alltid vårdnadshavares önskemål som är utgångspunkten. Men ibland får skolor fler sökande än vad det finns platser. Inga skolor i Göteborgs Stad tillämpar kösystem, istället görs ett urval. Detta urval är baserat på Göteborgs Stads regler för antagning till förskoleklass och grundskola. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Antagningsregler

Antagningsbesked och bekräftad plats

Antagningsbesked för förskoleklass skickas under vecka 9.

Då får du via brev veta i vilken skola ditt barn har fått en plats. När du får antagningsbeskedet är det viktigt att du bekräftar att barnet ska gå i den aktuella skolan alternativt att du meddelar om barnet istället har fått en plats och ska fullgöra skolplikten i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun.

Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem eller fritidsklubb. Här kan de vara före och efter skolan. I samband med att du får veta i vilken skola ditt barn har fått en plats får du också information om hur du söker plats på fritidshem.

Fritidshem, fritidsklubb

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn får det stödet.

Modersmål

Information in other languages

إدارة شؤون مدرسة المرحلة الأساسية في بلدية يوتيبوري - arabiska
Choosing preschool class - engelska
Doorashada fasalka ardayga loogu sii diyaariyo iskoolka - somaliska
ንምምራጽ መላመዲ ቤት ትምህርቲ - tigrinja
انتخاب صنف آمادگی - dari
د ښوونځی د مقدماتی ټولګی انتخاب - pashto
Hilbijartina pêşdibistanê - kurmanji
Izbor predškolskog razreda - bosniska/kroatiska/serbiska
​Esikoululuokan valinta - finska

Tietoa suomeksi/Information på finska

Hakeminen esikoululuokka