Beställa betyg

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén på Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. I ett utdrag ur betygskatalog eller samlat betygsdokument från Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du bara ta med kurser du har läst inom komvux. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina gymnasiekurser ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Hur beställer du ditt betyg?

Det finns olika sätt att beställa ditt betyg. Så här kan du göra:

 • Logga in på ditt studerandekonto.
  Logga in i webbansökan och på ditt studerandekonto. Under rubriken Beställningar kan du välja vilka betyg du vill beställa. Webbadressen är: goteborg.alvis.gotit.se/student
 • Mejla Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
  Mejla till info@arbvux.goteborg.se. Uppge ditt personnummer och vilka betyg du önskar.
 • Ring vår studieinformation.
  Kontakta oss via telefon, 031-368 30 00. Se aktuella telefontider under Kontakt.
 • Kontakta din skola.
  Är du i studier, prata med någon på din skola.
 • Besök studie- och yrkesvägledningen.
  Besök vår studie- och yrkesvägledning på Rosenlundsplatsen 2.

Observera att ett slutbetyg eller examensbevis inte kan beställas enligt ovan. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Hur får du ditt betyg?

 • Betyget skickas via post till din folkbokföringsadress.
 • Har du lämnat tillfällig adress skickas betygen dit.
 • Du kan hämta ditt betyg på studie- och yrkesvägledningen.

Observera att vi kräver legitimation vid hämtning av betyg.
Även bud ska kunna legitimera sig och den vars betyg ska hämtas

När får du ditt betyg?

 • Nya betyg som beställs i samband med kursslut tar 12 arbetsdagar att få.
 • Betyg från kurser du läst tidigare tar 7 arbetsdagar att få.

Vi kan bara skriva ut betyg för de kurser som du läst inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vill du ha dina betyg från gymnasiet får du vända dig till den gymnasieskola du gick på.