Testa dina kunskaper

Innan du söker din kurs eller utbildning på komvux bör du fråga dig vilken typ av utbildning du ska söka. Är det ett helt kurspaket, komplettering eller en validering? Har du arbetat inom ett yrke men saknar intyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering. Är du däremot osäker på dina kunskaper i svenska, engelska och matematik kan du göra en nivåbedömning för att veta vilken kurs du ska söka.

Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på, kan göra en nivåbedömning (test) hos oss. Du kan göra en nivåbedömning i ämnena svenska som andraspråk, svenska, matematik och engelska.

Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller vill du på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.