Prövning - för dig som vill höja dina betyg

Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller vill du på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén på Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Vad är en prövning?

Om du vill höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i då kan du göra en prövning. I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Du kan också göra en prövning i en helt ny kurs som du saknar betyg i.

Alla kurser utgår alltid från respektive ämnesplan. Läraren lägger upp kursen respektive prövningen utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen för kursen. Dina kunskaper bedömer och betygsätter läraren utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Det är likheterna mellan studier och prövning. Vad är skillnaderna? Det får du veta här.

Du får ingen undervisning utan förbereder dig på egen hand utifrån ämnesplanen för kursen. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven.

Den skola som ansvarar för prövningen måste bedriva undervisning i kursen vid prövningstillfället.

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ska själv söka information, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.

Vilka kurser kan jag pröva i?

Prövning inom kommunal vuxenutbildning

Du kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare.

Du måste vara bosatt i Sverige för att få pröva. Betyg kan vi utfärda om du har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer från Skatteverket.

Detta gäller om du har ett samordningsnummer från Skatteverket

Mejla alltid Prövningsenheten när du anmäler dig för att få särskild information om betygshantering. Informationen om betygshantering här på hemsidan och i Alvis kurskatalog gäller inte om du har samordningsnummer.

Uppge ditt samordningsnummer i mejlet och den kurs som du har anmält dig till.

Mer information

Allt du behöver veta för att göra en prövning hittar du på Prövningsenhetens webbplats.