Preparandkurs inför studier i matematikkurserna 1, 2 och 3

Du som tidigare har minst ett F/IG eller avbrott i någon av matematikkurserna 1, 2 eller 3 kommer vid ny ansökan få testa dina kunskaper i en obligatorisk nivåbedömning.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén på Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Du får ett mejl med information om hur du bokar tid. Efter genomförd nivåbedömning kommer en pedagog att kontakta dig via e-post, där ni tillsammans utvärderar resultatet.

Om nivåbedömningen visar att du har tillräckliga förkunskaper antas du till sökt kurs.

Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga förkunskaper finns det flera möjligheter:

  • Du läser en förberedande kurs (preparandkurs) på hundra poäng innan du påbörjar den sökta kursen. Preparandkursen kan läsas både dagtid och kvällstid.
  • Du skjuter på starten till ett senare tillfälle.

Här hittar du ämnesplanerna för Matematik 1, 2 och 3.

Nivåbedömning i matematik

Du som ska göra en nivåbedömning i matematik kan förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper. Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:

  • Matteboken - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
  • Webbmatte - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
  • Mattecoach - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.

Vid nivåbedömningstillfället får du låna tillåtna hjälpmedel. Inga egna hjälpmedel är tillåtna.

Du läser sedan matematik i grupp

Preparandkursen i matematik ges som gruppundervisning på 20 veckor. Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du ska kunna närvara på lektionerna. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall. Du behöver inte vara van vid att studera men du behöver kunna lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen. 100 poäng matematik motsvarar cirka 10 timmars eget arbete i veckan.

Du som har stora svårigheter i matematik kan kontakta Studie- och yrkesvägledningen inför dina studier.