Validering - intyg på ditt yrkeskunnande

Har du arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén på Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Om du under en längre tid har arbetat och inte har någon dokumentation på dina kunskaper, kan du få dem bedömda genom validering. Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta tillvara din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och snabbare komma ut i arbete.

Hur ansöker du?

Du ansöker via ett personligt besök på Studie- och yrkesvägledningen, Rosenlundsplatsen 2. Du ska ha med dig arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. Om du inte har intyg kan du skriva ner din erfarenhet på ett papper.

Vad händer efter att du har ansökt?

Du blir sedan kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.

Hur går en validering till?

Om du har tillräckliga kunskaper att validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Efter valideringen får du betyg eller intyg på dina kunskaper. Du kan sedan välja om du vill gå vidare med kompletterande utbildning.

Vem kan ansöka om validering?

Du kan ansöka om validering om du:

 • är folkbokförd i Göteborg,
 • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
 • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.

Du kan behöva vissa förkunskaper för att göra en validering. I kurskatalogen kan du läsa mer om vad som gäller för den valideringskurs du är intresserad av.

Kostar det något att göra en validering?

Du betalar ingen avgift för att göra en validering. Du kan behöva betala för arbetskläder och undervisningsmaterial. I kurskatalogen kan du läsa vad som gäller för den valideringskurs du är intresserad av.

Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under valideringen.

Vilka valideringsutbildningar finns att söka?

Det här valideringsutbildningarna kan du söka:

 • Bagare
 • Bygg
 • Certifierad CNC-tekniker
 • Fordonsteknik
 • Hotell, reception och konferens
 • IW-svetsare
 • Kock, restaurang
 • Kock, storkök
 • Lagerhantering och logistik
 • Mekaniker tunga fordon
 • Måltidsbiträde

Läs mer om valideringsutbildningarna i kurskatalogen.