Kurser på grundskolenivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén på Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Kurser på grundläggande nivå

På komvux kan du läsa de flesta av de ämnen som ingår i den nioåriga grundskolan. Inom ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan du läsa delkurser.

Behöver du hjälp att planera dina studier? På Studievägledningen kan du träffa en studie- och yrkesvägledare för att diskutera ditt mål med dina studier och vilka kurser du behöver. Du hittar kontaktuppgifter till dem längst ner på sidan.

Du hittar aktuellt kursutbud i komvux kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Komvux kurskatalog

Du betalar ingenting för att läsa på komvux men ibland behöver du betala dina böcker och annat studiematerial.

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan.

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt för dig som inte är vara van vid att studera. Men för att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Flexibla kurser

Flexibla studier innebär att du använder dig av flera olika lärformer. Du gör delar av din utbildning via datorn och du kan få lärarstöd genom individuell handledning. Det finns viss möjlighet till gruppundervisning. Du kan till exempel titta på inspelade lektioner och genomgångar, lämna in dina uppgifter via en lärplattform och diskutera med andra studenter via webben.

Flexibla kurser passar dig som är van att studera och att ta ansvar för ditt eget lärande. Du måste kunna arbeta självständigt och vara bra på att använda datorer och digitala media.

I samband med din ansökan måste du också gå på ett obligatoriskt informationsmöte.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Om du behöver hjälp med att planera dina studier kan du kontakta studie- och yrkesvägledningen. Du hittar kontaktuppgifter till dem längst ner på denna sida.

Stöd och planering på skolan

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din individuella pedagogiska planering. Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och diskutera vilket mål och betyg du vill uppnå. Du ska få möjlighet att diskutera vilket innehåll och vilka arbetsformer som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur proven ska utformas och när proven ska vara. (Detta gäller inte nationella prov.)

Du får tillgång till en lärplattform på skolan

Alla skolor har en lärplattform på internet där du kan arbeta med dina uppgifter, kommunicera med lärare och andra elever via e-post och webb och ta del av inspelade föreläsningar.

I skolans studiehall finns datorer som du kan använda. Om du är ovan vid att arbeta med dator, kan du få stöd av skolan.

Du kan studera i studiehallen på skolan

I studiehallen kan du studera självständigt eller tillsammans med andra elever. Det finns personal från skolan som ger dig stöd och du har tillgång till datorer och kurslitteratur.