Studie- och yrkesvägledning komvux

Funderar du över ditt studie- eller yrkesval, behöver du stöd i din planering för att nå ditt mål? Besök Studie- och yrkesvägledningens drop-in! Har du generella frågor om att läsa på komvux så kan du även ringa eller mejla.

Funderar du över ditt studie- eller yrkesval, behöver du stöd i din planering av vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål? Besök Studie- och yrkesvägledningens drop-in! Har du generella frågor om att läsa på Komvux så kan du även ringa eller mejla.