Torg och allmänna platser

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig.

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.

Trafikkontoret har ansvar för att det vi i dagligt tal kallar gatubelysningen fungerar.