Regler, innan du bokar vigsel

Teckenspråksfilm(er) på denna sida

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige.

Hindersprövning

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder - Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid om ni ska gifta er i Sverige, även om ingen av er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln.

Läs mer om hindersprövning på www.skatteverket.se

Ansök om hindersprövning

Ansök om hindersprövning hos skatteverket. Blanketter för utskrift finns på www.skatteverket.se.

Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567 567 eller servicejouren@skatteverket.se

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till stadsledningskontoret senast två veckor före datum för vigseln.

Könsneutrala äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt, oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Namnändring

När ni gifter er ska ni enligt namnlagen anmäla vilket efternamn ni vill använda. Detta måste ni göra senast i samband med vigseln. Ni anmäler till skatteverket eller till vigselförrättaren.

Har ni bytt namn före vigseln, så att namnet i hindersprövningen inte är korrekt, ska ni skicka in ett registerutdrag till stadsledningskontoret. Registerutdraget beställer ni hos skatteverket.

Civil Marriage in Gothenburg City

You have two ways of making an appointment for civil marriage. Either you can choose to have a private civil ceremony or you can conduct your ceremony at the city office, Rådhuset, located at Gustaf Adolfs torg 1.

Before the ceremony

In order to get married, you need to apply for two documents called Intyg Hindersprövning (Certificate of no impediment to marriage) and Vigselintyg (Marriage certificate) from Skatteverket. To do this you must fill out the form Hindersprövning – Ansökan och försäkran, which can be found on their website skatteverket.se.

If impediments to the marriage cannot be found, the certificates will be sent to your home address. To receive a confirmation of your appointment, you must send both of these documents to City Hall/Stadsledningskontoret at least two weeks before the booked date of marriage. If we do not receive the documents within the stated time, your date will be canceled. Send the certificates to the following address:

Göteborgs Stadsledningskontor
Vigsel
404 82 Göteborg

Additional information

All ceremonies that are performed using Gothenburg City marriage services are invoiced an administrative fee of 500 kr. The fee must not be paid before the ceremony. The invoice will be sent to your home address.

Civil Ceremony in Rådhuset

Click here to make an appointment for civil marriage

You can also call Kontaktcenter at 031-365 00 00 and they can assist you.

Private Civil Ceremony

If you wish to book a private ceremony on another date or in a different location, you can contact one of the the registrars. When you have booked a date, you registrer your date using our e-services and send your documents to stadsledningskontoret.

Ceremony text

Ceremony text

More information

You find more information in the document below.

    Filer och dokument