Anslagstavla

Det här är Göteborgs Stads anslagstavla. Här presenteras anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad och de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen och Tolkförmedling Väst. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har en egen digital anslagstavla på sin webbplats www.rsgbg.se/om-oss/anslagstavla.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.