Göteborgs Stad samverkar med föreningar och organisationer

Här hittar du information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteman påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.

Till Samverkan med civilsamhällets organisationer