Så kan du vara delaktig

Göteborgs Stad styrs och leds av våra förtroendevalda politiker. Men du kan vara delaktig och påverka på många olika sätt – och din medverkan är viktig. Nedan hittar du information om hur du kan engagera dig som medborgare i Göteborg.

Göteborgs Stad styrs av politiker som valts av befolkningen. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Var med och påverka din vardag, din stad och ditt närområde! Det finns många sätt som du kan vara med och göra din röst hörd.

Vill du vara med och utveckla ditt närområde? De tio stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den nära servicen för dig som invånare. Det gäller bland annat lokal stadsutveckling, kultur, mötesplatser, social omsorg - och hur du kan vara med och påverka i din stadsdel.

Du kan komma i kontakt med de förtroendevalda politikerna i Göteborgs Stad på olika sätt.

Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och kommun är viktigt för Göteborgs Stad. Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelse och stadsdelsnämnder, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

Vi utvecklar samhället tillsammans. Förtroendevalda och tjänstepersoner i Göteborgs Stad behöver därför regelbundet ta del av göteborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är att bjuda in till medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till.

Medborgarbudget är en möjlighet för dig som invånare att vara med och bestämma hur en viss summa av kommunens budget ska användas.