Kommunens organisation

Här hittar du information om hur Göteborgs Stad är organiserat.

Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Totalt har Göteborgs Stad en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 55 000 personer.

Kommunstyrelsen i Göteborg har 18 kommunalråd, varav är 5 ersättare.

Göteborgs Stads kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Det är till oss du kommer om du vill prata med någon i Göteborgs Stad. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet. Kontaktcenter underlättar för dig som är boende, besökare eller företagare att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad styrs av politiker som valts av befolkningen. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

I förtroendemannaregistret hittar du politiker som har uppdrag i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen i förtroendemannaregistret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Undrar du över hur det är att vara politiker i Göteborgs Stad? Här kan du få information om hur man blir politiker i Göteborgs Stad, vad det politiska uppdraget innebär, vilken ersättning en politiker får och hur många politiker det finns i staden.

Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjligheter att vara med och påverka politikerna i Göteborg. Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. I ungdomsfullmäktige träffas ungdomar mellan 12 och 17 år och diskuterar olika frågor som rör unga i Göteborg. Det är ungdomarna själva som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras.

En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt syfte. Syftet bestäms av den som donerat pengarna. För att söka bidrag ur en stiftelse måste du lämna in en ansökan. Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Förklaring till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.