Mötestider i fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Nämndens sammanträden 2019

Fastighetsnämndens sammanträden börjar kl 13.30 i lokal Amundön, entréplan, Postgatan 10.

  • måndagen den 4 februari
  • måndagen den 18 mars
  • tisdagen den 23 april
  • måndagen den 20 maj
  • fredagen den 14 juni
  • måndagen den 2 september
  • måndagen den 23 september
  • måndagen den 21 oktober
  • måndagen den 18 november
  • måndagen den 9 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden

Politiker i fastighetsnämnden

Fastighetskontoret