Social resursnämnds utskott

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i Social resursnämnds Individutskott

Utskottet sammanträder i ärenden för Familjerättsbyrån, Socialjouren och Etableringsenheten.

Joakim Berlin (S), ordförande

Sara Carlsson Hägglund (V), vice ordförande

Kristina Bergman Alme (L)

Leena Ainali Olsson (S)

Mariette Risberg (D)

Ersättare:

Kent Wetterskog (L)

Petra Lindroos Jonasson (V)

Thomas Pettersson (M)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i individärenden vid följande tillfällen:

2019:

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ledamöter i Social resursnämnds Tillståndsutskott

Johan Fält (M), ordförande

Stig Andersson (MP), vice ordförande

Joakim Berlin (S)

Ulf Boström (D)

Kristina Bergman Alme (L)

Ersättare:

Ruben Malmström (S)

Denise Cresso Nydén (Fi)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i tillståndsärenden
vid följande tillfällen:

2019:

 • 29 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 23 april
 • 29 maj
 • 26 juni
 • 28 augusti
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 27 november
 • 19 december