Så behandlar social resursförvaltning personuppgifter

Här kan du läsa om hur Social resursförvaltning behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna bedriva omsorg, ge olika sociala insatser och som myndighet. Vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss, till exempel när du besöker oss, mejlar till oss eller deltar i någon av våra insatser. Ibland får vi även personuppgifter från andra myndigheter eller andra aktörer.

När vi samlar in dina personuppgifter informerar vi dig om varför vi gör det och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller har synpunkter på hur vi hanterar uppgifterna kan du kontakta oss.

Mer om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad