Dödsboutredning och dödsboanmälan

Boutredningsenheten hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Till dödsboutredning och dödsboanmälan