Stöd till social ekonomi

Stöd till social ekonomi har i uppdrag att stärka den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

Till stöd till social ekonomi