Unga

Social resursförvaltning har olika verksamheter för att stödja ungdomar. Vi arbetar uppsökande, förebyggande, behandlande eller stödjande med ungdomar som på olika sätt hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det.