Angereds kulturpris samt idrotts- och föreningsstipendium

Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds kulturpris samt Angereds Idrotts- och föreningsstipendium.

Angereds kulturpris 2018

Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds kulturpris. Kulturpriset är till för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom kulturområden såsom bild och form, litteratur, musik, dans, teater, film och konsthantverk.

Kulturpriset kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, professionella eller amatörer, men endast till de som bor eller verkar inom stadsdelen Angered. Anställda inom stadsdelsförvaltningen Angered kan inte nomineras för arbete som har utförts i tjänsten.

Prissumman på 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare, till exempel en grupp och en person.

Nominera till kulturpriset med pdf-formulär:

Nomineringsblankett till SDN Angereds Kulturpris 2018

Angereds Idrotts- och föreningsstipendium 2018

Stadsdelsnämnden Angered delar årligen ut Angereds Idrotts- och föreningsstipendium. Stipendiet är till för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom idrotts- och föreningsverksamhet.

Idrotts- och föreningsstipendiet kan utgå till utövare, ledare eller förening som verkar eller är bosatta inom stadsdelen Angered.

Det räcker att ett av dessa kriterier är uppfyllt för att man ska kunna få stipendiet:

  • Idrottslig eller annan prestation i föreningslivet
  • Verkat för jämställdhet och mångfald i föreningslivet
  • Utvecklat ungdomsaktiviteter
  • Ledaregenskaper och prestation som ledare
  • Föreningens organisation, utveckling och förmåga att nå sina mål
  • Socialt engagemang i föreningsverksamheten
  • Nyskapande föreningsverksamhet

Prissumman på 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare, till exempel en grupp och en person.

Nominera till idrotts- och föreningspriset med pdf-fomulär:

Förslag till Angereds Idrotts 2018 nomineringsblankett

Föreningskatalog

Här kan du se vilka föreningar som finns i Angered.

Föreningskatalog