Mötestider i Angereds stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelens politiker för att ta beslut som rör alla i Angered. Under mötet får vem som helst sitta med och lyssna.

Datum för nämnden 2019

2 januari (konstituerande möte)

22 januari

5 februari

26 mars

23 april

21 maj

25 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

26 november

17 december

Tid och plats för nämndmötet

Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.

Nämndhandlingar, politiker och protokoll

Föredragningslista och andra handlingar till stadsdelsnämndens sammanträden hittar du i arkivet för nämndhandlingar. Vill du kontakta våra politiker i nämnden finns deras kontaktuppgifter här.