Pensionärsrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Representanter i pensionärsrådet

Ordförande

Lennart Kihlström (SPF)
031-330 95 15, 070-531 88 20
ingerlennart@telia.com

Ordinarie ledamöter

Selvy Lyrberg (PRO)
070-539 60 65

Gurli Nordin (PRO)
031-46 03 83, 070-686 03 83
gurli.nordin@gmail.com

Annelie Sjökvist (SKPF)
031-330 56 70, 070-533 05 36

Evy Hansen (RPG)
031-331 29 88, 070-633 06 51
evy_d_hansen@hotmail.com

Ersättare

Rolf Gyhne (PRO)
031-330 89 59
073-927 23 85

Britt-Marie Bengtsson (PRO)
031-91 73 39

Barbro Hermansson (SPF)
031-330 48 74, 070-662 15 66
barbro.hermansson@live.se

Adjungerande

Kaija Ahonen (Iltatähti)
0702-33 80 93

Hellevi Vierto (Iltatähti)
0704-93 61 13

Politiska representanter

Anita Karlmark
0705-69 41 41
anita.karlmark@gmail.com

Hillevi Werring (MP)
031-330 13 53, 070-770 03 63
hillevi.werring@angered.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningens representanter

Angela Madsén Jonsson, sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
031-365 10 20, 0761-17 90 08
angela.madsen.jonsson@angered.goteborg.se

Jörgen Abrahamnsson, sekreterare
031-365 10 66
jorgen.abrahamsson@angered.goteborg.se