Angereds stadsdelsnämnds uppdrag

Angereds stadsdelsnämnd beslutar om individ- och familjeomsorg, omsorg för funktionshindrade och äldre samt kultur och fritid. Nämnden är delaktiga i samhällsplaneringen och arbetar för att skapa goda miljöer i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden och du hittar dessa mötestider här. Mötena är öppna för allmänheten och första timmen har du möjlighet att ställa frågor. Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter hittar du här, dessutom kan du även läsa föregående nämndmöten och protokoll här.