Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med 64 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat vård och omsorg samt kultur och fritid.

Aktuellt

 • Inför bygget av Västlänken – nu flyttas det största trädet

  Publicerad 24 oktober 2018
  De senaste veckorna har Trafikverket flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken inför bygget av Västlänkens station Haga. Under slutet av oktober flyttar Trafikverket ytterligare tre träd – två hästkastanjer och en bok. Så stora träd har inte tidigare flyttats i Göteborg.
 • "Plaskis" rustas upp

  Publicerad 16 oktober 2018
  Älvsborgsdammen, även kallad ”plaskis” vid Mariaplan i Majorna rustas upp under hösten. Arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet.
 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 1 oktober 2018
  Under vecka 40 tar arborister ner en hästkastanj i Kungsparken. Trädet skadades i stormen Knud i slutet av september och riskerar nu att brytas sönder.
 • Säkerhetsbeskärning av lindar i Vasagatans allé

  Publicerad 17 september 2018
  Under slutet av september kommer arborister, på uppdrag av park- och naturförvaltningen, att säkerhetsbeskära 22 av lindarna i Vasagatans allé. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och baseras på den besiktning av samtliga lindar i allén som gjordes under hösten 2017.
 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 31 maj 2018
  Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.