Om stadsdelen - Majorna-Linné

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.

Majorna-Linné är befolkningsmässigt den största stadsdelen i Göteborg, med cirka 64 300 invånare.

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.