Befolkning och geografi i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Majorna-Linné är befolkningsmässigt den största stadsdelen i Göteborg, med cirka 64 300 invånare.

Stadsdelen består av nio primärområden av varierande storlek och befolkningstäthet; Sanna, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Masthugget, Olivedal, Haga, Annedal och Änggården. Som en del av centrala Göteborg har stadsdelen många arbetsplatser, bostäder och verksamheter. Det finns totalt ungefär 37.400 bostäder i Majorna-Linne, varav 60 procent är hyresrätter. Endast sex procent är småhus.

Statistik

I Göteborgsbladet hittar du den senaste och mest efterfrågade statistiken som beskriver lika delområden i Göteborg. Här presenteras bland annat uppgifter för stadens tio stadsdelar och 94 primärområden. Statistik Göteborg

Här kan du jämföra olika verksamheter inom Göteborgs Stad: Enkäter Göteborgs stad

Externa länkar

Statistiska centralbyrån (SCB) levererar statistik om i princip alla verksamhetsområden i samhället.

SKL - Sveriges kommuner och landsting statistik sorterad per ämne för alla landets kommuner och landsting.

BRÅ – Brottsförebyggande rådet presenterar statistik om brott sorterat per kommun eller stadsdel.

Folkhälsomyndigheten - folkhälsodata innehåller statistik om hälsan uppdelat stadsdelsvis