Medborgarbudget för Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgarna i hur en viss summa pengar ska fördelas. Grundtanken är att engagera medborgare i hur en del av de gemensamma resurserna ska användas. Medborgarbudgetar genomförs i hela världen och flera har genomförts inom Göteborgs Stad. 2018 genomfördes Majorna-Linnés första medborgarbudget på ämnet ”Trygghetsskapande åtgärder”.

I Majorna-Linnés mål- och inriktningsdokument 2018 är ett prioriterat mål att göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. Stadsdelsnämnden avsatte 500 000 kronor för en medborgarbudget där alla invånare hade möjlighet att påverka och genomföra satsningar för att öka och bibehålla tryggheten.

Det kom totalt in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder varav sju förslag gavs pengar från medborgarbudgeten.

Det slutgiltiga beslutet togs i stadsdelsnämnden, det innebar att från "Medborgarbudget 2018 - Trygghetsskapande åtgärder" gick:

  • 300 000 kronor till Azalea BK för att anordna lördagsfotboll
  • 80 000 kronor till festivalen ”Sommarens sista dagar”
  • 25 000 kronor till odling vid Masthuggskyrkan
  • 25 000 kronor till att förse skolor med duschdraperier
  • 20 000 kronor till trygghetsvandrarna i stadsdelen
  • 15 000 kronor till trygghetsskapande dialoger vid Masthuggskyrkan
  • 14 000 kronor till utbildning i transkompetens för grundskollärare

Utbetalningarna är genomförda och stadsdelsförvaltningen kommer följa upp hur medborgarbudget användes av de som fick ta del av den.

Några röster från de som varit med 2018

- Medborgarbudget är ett bra sätt att visa att vi på allvar är intresserade av att få in bra förslag från invånare om hur vi kan utveckla Majorna-Linné, säger Bosse Parbring (mp), stadsdelsnämndens ordförande.

Marie-Louise Hänel Sandström (m), stadsdelsnämndens 2:e vice ordförande, säger att man nu ska utvärdera årets medborgarbudget för att sedan diskutera hur vi ska göra nästa år.

- Det känns jättekul det här! Nu ska vi starta upp verksamheten med barn och unga på lördagskvällar. De kommer själva vara delaktiga i att utforma innehållet, både som deltagare och som ledare. Med det här tillskottet kan vi bli ännu mer delaktiga i stadsdelen och också vara ett exempel för andra föreningar som vill engagera sig och samverka med stadsdelsförvaltningen, säger Mikael Dahlberg, ordförande i Azalea BK.

Så här genomfördes medborgarbudgeten

Inlämningsperioden varade från den 1 mars till den 9 april. Förslagen kunde lämnas in på flera olika sätt. Under samma period genomfördes tio dialoger i olika former som café, chatt och information på biblioteken. Vid alla tillfällen deltog politiker från stadsdelsnämnden tillsammans med tjänstepersoner.

I ett förstärkt stadsutvecklingsråd, där även representanter från pensionärs-, ungdoms- och funktionshinderrådet deltog, röstades det sedan om vilka av alla förslag som lämnats in som skulle få pengar från medborgarbudgeten. Målet var att förslagen som kom in som kunde genomföras med hjälp av medborgarbudgeten. Kriterierna hölls medvetet väldigt få och ingen uteslöts från att delta. Målgruppen var alla som bor, verkar eller vistas i stadsdelen. Förslaget skulle handla om trygghetsskapande åtgärder.

Vad händer 2019?

På nämndmötet tisdagen den 18 december 2018 togs beslut om att fortsätta arbetet med dialog samt att genomföra en medborgarbudget även 2019. Alla som bor, verkar och vistas i stadsdelen kan lämna förslag.

Har du frågor om medborgarbudget

Har du frågor eller funderingar kring Medborgarbudget i Majorna-Linné är du välkommen att höra av dig till Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog och demokrati.