Mötestider i Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Sammanträdesdatum 2019

Alltid på en tisdag...
29 januari
12 februari
19 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Frågestund - dialog med dina politiker
Har du tankar, synpunkter eller frågor om kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden i samband med stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker!

Plats: Första Långgatan 28 A, ingång via biblioteket

Tid: Nämndmötet inleds med en frågestund klockan 17. Därefter fortsätter det öppna mötet, där du kan lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Länkar

Handlingar och protokoll

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné