Mötestider i Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Sammanträdesdatum 2018

Tisdag 6 februari
Tisdag 20 mars
Tisdag 24 april
Tisdag 29 maj
Tisdag 19 juni
Tisdag 28 augusti
Tisdag 25 september
Tisdag 23 oktober
Tisdag 27 november
Tisdag 18 december

Frågestund - dialog med dina politiker

Har du tankar, synpunkter eller frågor om kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden i samband med stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker!

Plats:

Första Långgatan 28 A, ingång via biblioteket

Tid:

Nämndmötet inleds med en frågestund kl. 17.00. Därefter fortsätter det öppna mötet, där du kan lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Länkar

Handlingar och protokoll

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné