Verksamheter i stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné

Förskola och utbildning

Den 1 juli 2018 bildas två nya förvaltningar i Göteborgs Stad, en för förskolan och en för grundskolan. Tidigare har stadsdelarna haft ansvaret för förskolorna och grundskolorna i staden. Förändringen kommer inte att märkas på något särskilt sätt i vardagen för dig som vårdnadshavare. Läs mer på sidan förskola och utbildning i Göteborgs Stad

Kultur och fritid

Kultur och fritid i Göteborgs Stad

Äldreomsorg

Äldreomsorg i Göteborgs Stad

Hälsa och sjukvård

Hälsa och sjukvård i Göteborgs Stad

Individ- och familjeomsorg

Funktionshinder

Göteborgs Stads service för dig med funktionshinder

Social- och familjefrågor

Social- och familjefrågor i Göteborgs Stad