Om stadsdelen - Västra Göteborg

Västra Göteborg är en sammanslagning av de gamla stadsdelsnämnderna Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg.