Ungdomsforum i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Är du mellan 13 och 25 år och bor eller brukar vara i Västra Göteborg? Då kan du vara med i Ungdomsforum. Ungdomsforum består av engagerade ungdomar som vill påverka stadsdelen och samhället. Vi vill att ungdomars inflytande ska öka!

Du kan vara med oavsett vilka frågor du vill ta upp och vad du är intresserad av. Du kanske vill påverka skolan, skateställen, festivaler, kriminaliteten, segregationen, hälsofrågor, fotbollsplaner, basketplaner, eller hängställen?

Till Ungdomsforum kan du vända dig och träffa personer som jobbar i stadsdelen som kan hjälpa dig att förverkliga din idé! Du är viktig - så kom och var med och påverka och få din röst hörd tillsammans med andra. Vi har en Facebooksida, en webbsida och vi finns på Youtube, (UNGDOMSFORUM).

Allt arbete med Ungdomsforum utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Demokratidagar

Varje vårtermin hålls en demokratidag där ungdomar, tjänstepersoner och politiker träffas och har dialog om saker som unga tycker är viktiga. Här kan du läsa mer om Demokratidagarna.

Ungdomspotten

Genom Ungdomsforum kan du även söka pengar till olika projekt och arrangemang som du skulle vilja genomföra. Här kan du ansöka till ungdomspotten.