Västra Göteborgs stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd

Alla nämndsammanträden äger rum på tisdagar med start klockan 17. Som regel hålls sammanträdena i nämndsalen Torgny Segerstedtsgatan 90, men presidiet kan fatta beslut om att sammanträdet ska genomföras på annan plats. I så fall informerar vi om det i en aktuelltnyhet till på denna sida.

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg har ett utskott som följer några av våra verksamheter mer ingående. Det heter individutskottet. Här kan du läsa mer om individutskottet.

Här kan du söka efter Västra Göteborgs stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.