Val 2018

Den 9 september var det val i Sverige. Då röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag samt till kommun- och landstingsfullmäktige. Mer information om valet och information på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk hittar du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. I år inföll valet den 9 september.

På valmyndighetens wepplats val.se kan du följa resultatet och även se den preliminära mandatfördelningen för Göteborgs Stad.

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Göteborg kan du kontakta Valnämnden på telefon 031-365 00 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen. Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg.