Telefon- och internettjänster

När du ingår ett avtal om en telefon- och internettjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur bra och billig tjänsten kommer bli. Var noga med att kontrollera att dessa verkligen stämmer innan du tackar ja eller skriver under. Det är inte säkert att du kan ångra dig. Här kan du läsa mer om när ångerrätten gäller och vad du ska tänka på.

Ingå avtal

Både muntliga och skriftliga avtal är bindande. Det betyder att avtalet inte kan brytas utan att det får konsekvenser. Säljaren måste kunna bevisa att det finns ett avtal och vad det omfattar. Det är därför vanligt att säljaren spelar in en ljudfil av muntliga avtal som ingås via telefon. Från den 1 september 2018 räcker det inte med att du tackar ja i telefon för att det ska bli ett bindande avtal. Du behöver utöver att säga ja också bekräfta avtalet på något sätt för att det ska bli bindande. Säljaren ska då lämna skriftlig information om vad de erbjuder, och du ska sedan svara på detta på ett fysiskt sätt. Exempel på detta kan vara med ett sms eller ett e-postmeddelande. VIKTIGT! Se till så att du verkligen vet vad du bekräftar. När du har bekräftat avtalet kan det vara mycket svårt att komma ifrån.

När du ingår ett avtal om en abonnemangstjänst förekommer det ofta muntliga löften om hur bra tjänsten fungerar och hur billigt det kommer bli. Var noga med att kontrollera att dessa uppgifter verkligen stämmer med det som står i själva avtalet. Det är ditt ansvar att läsa igenom avtalet innan du skriver under.

Kan jag ångra ett avtal?

Du har ångerrätt i 14 dagar om du ingått ett avtal på distans (exempelvis via telefon eller internet) eller på en plats utanför företagets vanliga affärslokaler (exempelvis vid hembesök eller vid annan tillfällig försäljning). Om du inte fått information om ångerrätten från säljaren kan ångerrätten förlängas. Tänk på att du anses ha tagit del av villkor i kontrakt oavsett om du läst dem eller inte. Det är bra att ångra sig skriftligt eftersom du då kan bevisa att du ångrat dig i tid. Spara alltid en kopia på brevet eller mejlet.

Ibland kan en försäljare i butik erbjuda ”öppet köp”. Det är frivilligt att erbjuda denna möjlighet och det är inte reglerat i någon lag. Därför är det viktigt att du noggrant kontrollerar villkoren för att låta köpet gå tillbaka. Be om att få eventuella muntliga löften skriftliga.

Problem med telefon- och internettjänster

Ibland blir det problem med telefon- och internettjänster som exempelvis leveransförsening, avbrott, avstängning av tjänsten eller felaktiga räkningar. Det är viktigt att du klagar (reklamerar) till säljaren om det är fel på en tjänst eller vara som du har köpt. Om du anser att en räkning är felaktig bör du meddela säljaren om den felaktiga räkningen (bestrida).

Om du har frågor om avtalsvillkor, vad du kan kräva vid en felaktig telefon- eller internettjänst eller behöver råd kring hur du gör för att bestrida en felaktig räkning kan du kontakta Konsument Göteborg.

Du hittar även mer information om att teckna och avsluta telefoniavtal på Telekområdgivarnas webbplats.

Frågor och svar

  • Jag hade ett telefonabonnemang hos ett företag som avslutades för två och ett halvt år sedan. Nu i dagarna fick jag en faktura från dem. Jag har inte hört av dem sen jag avslutade abonnemanget. Har de verkligen rätt att ta betalt av mig efter så lång tid?

    När företag har krav på konsumenter så löper en preskriptionstid på tre år. Det betyder att om företaget inte påmint dig om skulden på tre år så har företaget inte längre rätt att kräva betalt. Eftersom det har gått två och ett halvt år sedan abonnemanget avslutades så är du skyldig att betala fakturan, förutsatt att det är en korrekt faktura i övrigt.

  • Jag blev uppringd av en telefonförsäljare och tackade ja till piller av något slag. Kan jag ångra mig, och måste jag betala returfrakten?

    Du har rätt att ångra dig i 14 dagar från det att du mottog varan. Enligt nya regler från den 13 juni 2014 ska du som köpare alltid stå för returfrakten, även vid telefonförsäljning.