Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.

Effektiva projekt för bättre klimat

Göteborg står inför stora utmaningar på klimatområdet. Ett historiskt utvecklingssprång väntar och både invånare och företag kommer att påverkas. Att delta i Gothenburg Climate Partnership är att möta utmaningarna i aktivt samarbete mellan näringsliv och stad, i projekt som ger mätbar positiv effekt för klimatet.

Nytta för staden och näringslivet

Företagen i Gothenburg Climate Partnership är företag som vill göra skillnad. Som insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. GCP vill samla Göteborgsregionens starkaste miljökompetens från såväl näringsliv, akademi och ideella organisationer som från aktörer inom Göteborgs Stad.

I Gothenburg Climate Partnership får du som företagare:

Kraft, stöd och processledning att genomföra projekt som gör verklig skillnad
Ingång till rätt aktörer i Göteborgs Stad
Samarbete med andra företag som står inför samma utmaningar
Effektmätning enligt internationell standard

Initiativ från staden som styrs av näringslivets behov

Uppdraget att starta klimatsamarbetet kommer från Göteborgs Stad, men staden är bara en av flera aktörer. Det är näringslivet i Göteborgsregionen som är huvudsaklig målgrupp och samarbetspartner och GCP driver verksamheten utifrån de medverkande företagens behov.
Gothenburg Climate Partnership är en neutral plattform för processhantering, kommunikation, support och konsekvensanalys i projekten. GCP samordnar projekten med andra program och initiativ i staden och regionen och sammanför lämpliga aktörer inom staden med respektive projekt.

GCP projektleds av Business Region Göteborg.

Kontakta oss för mer information

Är du nyfiken och vill veta mer? Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP? Kontakta Maria Hellström eller Anastazia Kronberg projektledare på Gothenburg Climate Partnership, e-post: gcp@businessregion.se , telefonnummer: 031-367 61 17.

Läs mer: https://www.businessregiongoteborg.se/sv/gothenburg-climate-partnership-naringsliv-och-stad-i-samverkan-klimatet